Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977)

Na Honzovo upozornění jsem se pozorně díval a - bylo tam!!!