Národní kolo plastikových modelářů

Na Moravě se stále něco děje: